Vakopleiding Shiatsu Therapeut jaar 3

Extra informatie.

In de eerste lessen van dit jaar werken we met modellen en verdiepen en herhalen we de lesstof van afgelopen jaar. Vanaf de 4e les krijg je uitleg over de Jin Shin Do punten en leer je op deze punten te behandelen. Les 6 tot en met 10 besteden we aan het leren kennen van en het behandelen op de wondermeridianen. Vanaf les 11 werken we om de week met modellen en de andere week met een bepaald ziektebeeld. Je krijgt dit jaar uitleg hoe je je eigen praktijk kunt opzetten en wat daar allemaal bij komt kijken. Je maakt verslagen over vijf ziektebeelden zoals je in het tweede jaar ook hebt gedaan, maar nu krijg je van ons de onderwerpen. Daarnaast kies je zelf een ziektebeeld wat je interessant vindt en wat je gedurende dit jaar helemaal gaat uitdiepen. Je zoekt daarvoor 5 modellen met ditzelfde ziektebeeld en behandelt deze ieder 4 keer waarvan je een verslag maakt. Dit zorgt ervoor dat je bij je afstuderen, al gespecialiseerd bent in een bepaalde richting, waardoor het opzetten van je praktijk een stuk makkelijker wordt.

Je krijgt weer 8 keer een tussentijdse toets en je zorgt dat je gedurende het jaar je verslagen inlevert. 

Het eindexamen dit derde jaar is het professioneel en empathisch afnemen van een anamnese, het stellen van een diagnose en het geven van behandeling aan een model. De docent beoordeelt of het geheel voldoet aan de verwachting en aan het geleerde van de afgelopen jaren waarna uitreiking van het diploma SHIATSU THERAPEUT volgt.

Mocht je een toets missen of geen voldoende halen dan kun je deze een volgende les inhalen. Het is de bedoeling dat je alle toetsen hebt gehaald en dat je al je huiswerkopdrachten en verslagen hebt ingeleverd voor aanvang van het eindexamen.

Mocht je een lesdag missen, dan overleg je met de docent hoe je deze in kunt halen.

Voor alle jaren:

  • Vier keer per jaar spreek je met medecursisten een intervisie-dag af, waarbij je uitwisselt en zo heel veel van elkaar leert. 
  • Je ondergaat per studiejaar tweemaal een shiatsu-behandeling bij een therapeut die je niet kent en maakt daarvan een kort verslag waaruit blijkt wat je fijn/goed en minder goed vond, wat je hebt geleerd en wat je zelf anders zou doen. Dit is om een steeds duidelijker beeld te vormen over hoe jouw praktijk er na de opleiding uit gaat zien.
  • Je levert verdeelt over het jaar 20 behandelverslagen in van behandelingen die je thuis of op oefenavonden hebt gegeven (in leerjaar 3 – 30 verslagen).
  • Via een groeps WhatsApp (niet verplicht, wel leerzaam) kun je vragen stellen aan je jaarstudiegenoten.
  • Heb je vragen waar je tussen de lessen en de oefenavonden niet uitkomt kun je ons een mail sturen en krijg je zo snel mogelijk antwoord.   
  • Ga ervan uit dat je ongeveer een dagdeel in de week uittrekt om praktisch te oefenen.
  • Je komt 3 keer per kwartaal gratis op een KIOM oefenavond om onder begeleiding van een docent te oefenen en je vragen te stellen.
  • Je schaft per jaar 2 boeken, video’s of apps aan van onze medialijst om je te verdiepen in thema’s die jou aanspreken.


Terug naar waar je vandaan kwam.


KIOM Yin Yang.jpg

 

Facebook

Kosten?
1275 euro per persoon

Voor wie?
Voor iedereen die de kunst van Shiatsu wil leren.

Minimum leeftijd is 18 jaar.

Wanneer?

zie data op de hoofdpagina

Inschrijven?

Geef aan welke cursus(sen) je wilt volgen en op welke data.

Annuleren en verzetten

Annuleren

Wanneer een cursus, cursusdag of opleiding door de cursist wordt geannuleerd, worden tot 2 weken vóór aanvang van de cursus 50 euro annuleringskosten berekend. Bij annulering in de laatste 2 weken vóór de cursus of cursusdag is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Zo ook bij het vroegtijding stoppen met een cursus of een opleiding.

Verzetten

Door privéomstandigheden of door ziekte kan een cursus of cursusdag in overleg worden verzet. Tot 4 weken voor de cursus of cursusdag is dit kosteloos. Van 4 tot 2 weken voor de cursus of cursusdag worden 25 euro administratiekosten per cursusdag in rekening gebracht. In de laatste 2 weken voor de cursus of cursusdag worden 35 euro administratiekosten per cursusdag in rekening gebracht.

Niet doorgaan van de cursus

Indien door KIOM wordt besloten dat een cursus of cursusdag geen doorgang kan vinden wordt de cursus in overleg kosteloos verplaatst of vindt 100% restitutie plaats.