Vakopleiding Shiatsu Therapeut jaar 3

Extra informatie.

De eerste lessen verdiepen we ons verder in het diagnose stellen en werken we regelmatig met modellen om dit ook praktisch goed te kunnen oefenen. Daarna krijg je lessen over shiatsu en de chakra’s en krijg je uitleg over de Jin Shin Do punten en leer je op deze punten te behandelen. Vervolgens besteden we aandacht aan het leren kennen van en het behandelen op de acht wondermeridianen. We werken in de lessen regelmatig met modellen en soms ook met een bepaald ziektebeeld. Je krijgt dit jaar uitleg hoe je je eigen praktijk kunt opzetten en wat daar allemaal bij komt kijken. Je maakt verslagen over vijf ziektebeelden zoals je in het tweede jaar ook al hebt gedaan. Daarnaast kies je dit jaar zelf een ziektebeeld wat je interessant vindt en wat je gedurende dit jaar helemaal gaat uitdiepen. Je maakt een studieplan, doet uitgebreid vooronderzoek en literatuuronderzoek en zoekt dan 5 modellen met ditzelfde ziektebeeld en je behandelt deze ieder 4 keer. Dit zorgt ervoor dat je bij je afstuderen weet hoe je onderzoek kunt doen en hoe je kunt specialiseren. Ook ben je met je afstuderen al gespecialiseerd in een bepaalde richting, je hebt al een niche, waardoor het opzetten van je praktijk een stuk makkelijker wordt.

Het eindexamen dit derde jaar is het professioneel en empathisch afnemen van een anamnese, het stellen van een diagnose en het geven van behandeling aan een model. De examinatoren beoordelen of het geheel voldoet aan de verwachting van een afgestudeerde shiatsu therapeut die zelfstandig aan het werk kan, waarna uitreiking van het certificaat van leerjaar 3, het specialisatiejaar, volgt.

Praktijk en theorie

Het vak van shiatsu therapeut is echt een ambacht waarvoor je heel veel praktijkuren moet maken om het in de vingers te krijgen. Je zult dan ook merken dat er naast de boeiende uitleg van de theorie in de lessen veel wordt uitgewisseld en op modellen wordt geoefend. Veel praktisch bezig zijn dus en veel aandacht voor het leren voelen. Om als therapeut een goede shiatsu behandeling te kunnen geven, is kennis van theorie bij Shiatsu echt onontbeerlijk. Je zult dus naast praktisch oefenen, echt ook moeten leren om een goede behandeling te kunnen geven. Boeken lezen en je lessen goed voorbereiden hoort daar ook bij. Om je te helpen toetsen we de lesstof mondeling in kleine behapbare stukjes, zodat je steeds bij blijft en wordt de lesstof vervolgens aan het einde van een module getoetst met 40 multiplechoicevragen.

Mocht je een toets missen of geen voldoende halen dan kun je deze op aanvraag op een oefenavond inhalen. Het is de bedoeling dat je alle toetsen hebt gehaald en dat je al je huiswerkopdrachten en verslagen hebt ingeleverd voor aanvang van het eindexamen.

Mocht je een lesdag missen, dan overleg je met de docent hoe je deze in kunt halen.

Om het op HBO niveau geaccrediteerde diploma KIOM Shiatsu Therapeut aan te vragen wat je nodig hebt om je aan te sluiten bij een beroepsvereniging en eventueel vergoed te worden, moet je naast de certificaten van de drie leerjaren ook het diploma Medische Basiskennis overleggen. Bij Con Amore kun je de lessen verspreid over meerdere jaren of juist versneld volgen, net wat jij fijn vindt.

Heb je twijfels of vragen bel gerust even met KIOM dan kijken we samen of we dingen voor jou helder kunnen krijgen.

Voor alle jaren:

  • Vier keer per jaar spreek je met medecursisten een intervisie-dag af, waarbij je uitwisselt en zo heel veel van elkaar leert. 
  • Je ondergaat per studiejaar tweemaal een shiatsu-behandeling bij een therapeut die je niet kent en maakt daarvan een kort verslag waaruit blijkt wat je fijn/goed en minder goed vond, wat je hebt geleerd en wat je zelf anders zou doen. Dit is om een steeds duidelijker beeld te vormen over hoe jouw praktijk er na de opleiding uit gaat zien.
  • Je levert verdeelt over het jaar 20 behandelverslagen in van behandelingen die je thuis of op oefenavondenhebt gegeven.
  • Via een besloten Facebookgroep (niet verplicht, wel leerzaam) kun je vragen stellen aan en ervaringen delen met je studiegenoten.
  • Heb je vragen waar je tussen de lessen en de oefenavondenniet uitkomt dan kun je ons mailen en krijg je zo snel mogelijk antwoord.   
  • Ga ervan uit dat je thuis minimaal een dagdeel in de week uittrekt om praktisch te oefenen.
  • Je komt op de KIOM oefenavonden en oefendagen om onder begeleiding van een docent te oefenen en je vragen te stellen.
  • Per jaar lees je 3 à 4 boeken (totaal rond de 1050 pagina's) van de boekenlijst om je te verdiepen in thema's die jou aanspreken en je maakt hier per boek een verslag van.
  • Om dieper in de stof te zakken bereid je de lessen voor, door de lesstof goed door te lezen en de lesstof van de laatste les te herhalen en te leren. Dit wordt regelmatig mondeling getoetst en moet per student 3 keer per jaar worden afgevinkt met een voldoende.
  • Na afloop van iedere module (2 per studiejaar) volgt een theorietoets met 40 multiplechoicevragen.


Terug naar waar je vandaan kwam.


KIOM Yin Yang.jpg

 

Facebook

Kosten?
1495 euro per persoon per jaar
(inclusief alle lessen en alle oefenavonden en oefendagen)

Voor wie?
Voor iedereen die de kunst van Shiatsu wil leren.

Minimum leeftijd is 18 jaar.

Wanneer?

zie data op de hoofdpagina

Inschrijven?

Geef aan welke cursus(sen) je wilt volgen en op welke data.

Annuleren en verzetten

Annuleren

Wanneer een cursus, cursusdag of opleiding door de cursist wordt geannuleerd, worden tot 2 weken vóór aanvang van de cursus 50 euro annuleringskosten berekend. Bij annulering in de laatste 2 weken vóór de cursus of cursusdag is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Zo ook bij het vroegtijding stoppen met een cursus of een opleiding.

Verzetten

Door privéomstandigheden of door ziekte kan een cursus of cursusdag in overleg worden verzet. Tot 4 weken voor de cursus of cursusdag is dit kosteloos. Van 4 tot 2 weken voor de cursus of cursusdag worden 25 euro administratiekosten per cursusdag in rekening gebracht. In de laatste 2 weken voor de cursus of cursusdag worden 35 euro administratiekosten per cursusdag in rekening gebracht.

Niet doorgaan van de cursus

Indien door KIOM wordt besloten dat een cursus of cursusdag geen doorgang kan vinden wordt de cursus in overleg kosteloos verplaatst of vindt 100% restitutie plaats.

In geval van overmacht (Corona) verwijzen wij naar artikel 12 van onze Algemene voorwaarden.