Vakopleiding Shiatsu Therapeut jaar 2

Extra informatie.

Het wordt nu steeds leuker. Omdat je steeds meer kennis krijgt ga je jouw behandelingen steeds meer afstemmen op wat nodig is. In dit leerjaar gaan we de eerste zeven lessen ons verdiepen in het diagnose stellen en daarbij de lesstof van leerjaar 1 per element/transformatie herhalen. Daarna volgen zeven lessen waarbij één voor één de elementen weer lang komen en je kennis maakt met de tranformatie- en diagnosepunten op de meridianen. Je leert alles over de Shen en de Ko cyclus, hoe de elementen op elkaar inwerken en hoe je dit in een shiatsu behandeling kunt gebruiken om meer balans te creëren. Daarnaast leer je en blijven we iedere les oefenen met diagnose stellen aan de hand van pols-, gezichts-, lichaams- en haradiagnose. We gaan je leren hoe je een anamnese afneemt en hoe je een behandelplan opstelt. Je leert dit jaar ook alles over de alarmpunten (de Mu punten) en over de Rug-punten (de Yu punten).

Je doet tegen het einde van dit jaar een onderzoek naar een ziektebeeld naar keuze en je maakt daar een verslag van. De vragen hierbij zijn: Leg uit wat de ziekte is, wat is er bekend, wat nog niet, hoe wordt er westers medisch behandeld, wat zijn andere behandelmogelijkheden en wat zou je als shiatsu therapeut voor deze cliënt kunnen betekenen.

We werken de laatste lessen veelvuldig met modellen om veel ervaring op te doen.

De examinatoren beoordelen of het geheel voldoet aan de verwachting en na afloop ontvang je het certificaat van leerjaar 2, het verdiepingsjaar.

Voor alle jaren:

  • Vier keer per jaar spreek je met medecursisten een intervisie-dag af, waarbij je uitwisselt en zo heel veel van elkaar leert. 
  • Je ondergaat per studiejaar tweemaal een shiatsu-behandeling bij een therapeut die je niet kent en maakt daarvan een kort verslag waaruit blijkt wat je fijn/goed en minder goed vond, wat je hebt geleerd en wat je zelf anders zou doen. Dit is om een steeds duidelijker beeld te vormen over hoe jouw praktijk er na de opleiding uit gaat zien.
  • Je levert verdeelt over het jaar 20 behandelverslagen in van behandelingen die je thuis of op oefenavondenhebt gegeven.
  • Via een besloten Facebookgroep (niet verplicht, wel leerzaam) kun je vragen stellen aan en ervaringen delen met je studiegenoten.
  • Heb je vragen waar je tussen de lessen en de oefenavondenniet uitkomt dan kun je ons mailen en krijg je zo snel mogelijk antwoord.   
  • Ga ervan uit dat je thuis minimaal een dagdeel in de week uittrekt om praktisch te oefenen.
  • Je komt op verschillende KIOM oefenavonden en oefendagen om onder begeleiding van een docent te oefenen en je vragen te stellen.
  • Per jaar lees je 3 à 4 boeken (totaal rond de 1050 pagina's) van de boekenlijst om je te verdiepen in thema's die jou aanspreken en je maakt hier per boek een verslag van.
  • Om dieper in de stof te zakken bereid je de lessen voor, door de lesstof goed door te lezen en de lesstof van de laatste les te herhalen en te leren. Dit wordt regelmatig mondeling getoetst en moet per student 3 keer per jaar worden afgevinkt met een voldoende.
  • Na afloop van iedere module (2 per studiejaar) volgt een theorietoets met 40 multiplechoicevragen.


Terug naar waar je vandaan kwam.

KIOM Shen Shiatsu.jpg

 

Facebook

Kosten?
1495 euro per persoon per jaar
(inclusief alle lessen en alle oefenavonden en oefendagen)

Voor wie?
Voor iedereen die de kunst van Shiatsu wil leren.

Minimum leeftijd is 18 jaar.

Wanneer?

zie data op de hoofdpagina

Inschrijven?

Geef aan welke cursus(sen) je wilt volgen en op welke data.

Annuleren en verzetten

Annuleren

Wanneer een cursus, cursusdag of opleiding door de cursist wordt geannuleerd, worden tot 2 weken vóór aanvang van de cursus 50 euro annuleringskosten berekend. Bij annulering in de laatste 2 weken vóór de cursus of cursusdag is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Zo ook bij het vroegtijding stoppen met een cursus of een opleiding.

Verzetten

Door privéomstandigheden of door ziekte kan een cursus of cursusdag in overleg worden verzet. Tot 4 weken voor de cursus of cursusdag is dit kosteloos. Van 4 tot 2 weken voor de cursus of cursusdag worden 25 euro administratiekosten per cursusdag in rekening gebracht. In de laatste 2 weken voor de cursus of cursusdag worden 35 euro administratiekosten per cursusdag in rekening gebracht.

Niet doorgaan van de cursus

Indien door KIOM wordt besloten dat een cursus of cursusdag geen doorgang kan vinden wordt de cursus in overleg kosteloos verplaatst of vindt 100% restitutie plaats.

In geval van overmacht (Corona) verwijzen wij naar artikel 12 van onze Algemene voorwaarden.