Vakopleiding KIOM Masseur (maandag) voor vrouwen

In deze massage opleiding leer je een combinatie van technieken uit de klassieke massage, de intuïtieve massage, de Zweedse massage, de sportmassage, de polariteitsmassage, de energetische massage, massage met de onderarm en de Holistic Pulsing.

Wij besteden veel aandacht aan houding en sfeer.

Deze Vakopleiding KIOM Masseur bestaat uit 15 maandagen (van 10.00 tot 17.00 uur) 

Deze opleiding wordt speciaal gegeven voor wie onze Vakopleiding in de weekenden niet kan volgen.
Het wordt een vaste groep met vaste data. Deze Vakopleiding is alléén voor vrouwen en wordt door een vrouwelijke docent gegeven.

Deze Vakopleiding kan (deels) aftrekbaar zijn bij de Belastingdienst als studiekosten of scholingsuitgave.
Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst.
Voor het UWV zijn wij in sommige gevallen een partij die een passend scholingstraject/reïntegratietraject kan bieden voor een individuele werkzoekende. Het UWV betaalt in dat geval de gehele Vakopleiding.

KIOM-Vakopleiding.jpg

De kosten van deze opleiding zijn 1275 euro. (1200 euro bij betaling ineens)
De opleiding wordt gegeven in Eindhoven.

30 oktober en 6 november 2017: Basiscursus Masseren
​Tijdens dit onderdeel leer je een combinatie van technieken uit de klassieke massage, de intuïtieve massage, de zweedse massage en de sportmassage. Behalve het aanleren van de vele massagegrepen besteden we ook aandacht aan de sfeer, de lichaamshouding en het gebruik van de massage-olie.

20 november en 4 december 2017: Vervolgcursus Masseren
​Tijdens dit onderdeel worden aanvullende technieken aangeleerd. 

18 december 2017: Supervisie Massage
Tijdens deze supervisiedag laat je zien dat je technieken van de eerste vier maandagen beheerst. 
Technieken waar je moeite mee hebt worden nog eens voorgedaan en je krijgt antwoord op alle vragen die je nog hebt. 
Tevens wordt er gekeken of je de technieken voldoende hebt geoefend en voldoende beheerst.

15 en 29 januari 2018: Holistic Pulsing
Tijdens dit onderdeel richten we ons op de Holistic Pulsing. Dat is een combinatie van rollen, schudden, wiegen, pulsen en stretchen. Het lichaam wordt op een zachte manier in een prettig ritme in beweging gebracht.

19 februari en 5 maart 2018: Massage met de Onderarm
​Tijdens dit onderdeel leer je de technieken om dieper te masseren. De technieken van deze massage voer je uit met je onderarmen en je ellebogen zodat je als masseur minder kracht hoeft te gebruiken.
Je leert de technieken voor de voor- en achterzijde van het lichaam. 

19 maart 2018: Supervisie Holistic Pulsing
Tijdens deze supervisiedag laat je zien dat je technieken van de Holistic Pulsing beheerst.
Technieken waar je moeite mee hebt worden nog eens voorgedaan en alle vragen die je hebt betreffende deze massage kun je stellen. 
Tevens wordt er gekeken of je de technieken voldoende hebt geoefend en voldoende beheerst.

9 en 23 april 2018: Verdiepings- en integratiedagen
Tijdens dit onderdeel gaan we dieper in op vastzittende spieren en spierknopen en op de behandeling daarvan.
Ook gaan we aandacht besteden aan de anatomie van het lichaam, aan de belangrijkste spieren en spiergroepen en diverse massage-wetens-waardigheden.
We leren aanvullende technieken van de massage met olie en de dynamische massage. Ook leren we alles over de karakterstructuren en de toepassing daarvan in de KIOM massage.
Tenslotte gaan we de technieken van het eerste deel van de opleiding combineren tot een KIOM massage voor het hele lichaam.

28 mei en 4 juni 2018: Verdiepings- en integratiedagen
Tijdens dit onderdeel maken we kennis met Ki-massage, waarbij we leren het energetische lichaam in balans te brengen door middel van diverse technieken.
Ook leren we onze grenzen als masseur te ontdekken en te benoemen.
We leren je nog meer aanvullende technieken. We gaan alle technieken van de voorafgaande maandagen combineren tot een KIOM massage waarbij we rekening houden met alle factoren die we inmiddels geleerd hebben.
Tenslotte gaan we het hebben over het opzetten van een eigen massagepraktijk en wat daar allemaal bij komt kijken.

2 juli 2018: EindSupervisie en diplomauitreiking KIOM Masseur
Na alle maandagen volgt de afsluitende Eindsupervisie KIOM Masseur.
Tijdens deze Eindsupervisie wordt er gelet op houding, sfeer en de integratie van alle geleerde technieken.
De bijzonderheden over deze Eindsupervisie hoor je tijdens de opleiding.

Na het met goed gevolg uitvoeren van deze Eindsupervisie ontvang je het diploma KIOM Masseur.
(om je diploma te behalen dien je alle maandagen gevolgd te hebben, in uitzonderingsgevallen kan een les worden ingehaald tijdens onze reguliere weekenden)

De data voor de volgende opleiding zijn: 12 en 26 maart 2018, 16 april 2018, 14 mei 2018, 11, 18 en 25 juni 2018, 27 augustus 2018, 10 en 24 september 2018, 8 en 22 oktober 2018, 5 en 19 november 2018 en 17 december 2018.

Deze opleiding wordt gegeven door Femke Lemmens en duurt elke dag van 10.00 tot 17.00 uur.

Femke Lemmens.jpg

Facebook

Kosten?
1275 euro per persoon (1200 euro bij betaling in één keer)

Voor wie?
Voor iedereen die goed wil leren masseren

Wanneer?

zie de data in de tekst hierboven

Inschrijven?

Geef aan welke cursus(sen) je wilt volgen en op welke data. b.v. Basiscursus Masseren 9 en 10 september 2017.

Annuleren en verzetten

Annuleren

Wanneer een cursus of cursusdag door de cursist wordt geannuleerd, worden tot 2 weken vóór aanvang van de cursus 50 euro annuleringskosten berekend. Bij annulering in de laatste 2 weken vóór de cursus of cursusdag is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Verzetten

Door privéomstandigheden of door ziekte kan een cursus of cursusdag in overleg worden verzet. Tot 4 weken voor de cursus of cursusdag is dit kosteloos. Van 4 tot 2 weken voor de cursus of cursusdag worden 25 euro administratiekosten per cursusdag in rekening gebracht. In de laatste 2 weken voor de cursus of cursusdag worden 35 euro administratiekosten per cursusdag in rekening gebracht.

Niet doorgaan van de cursus

Indien door KIOM wordt besloten dat een cursus of cursusdag geen doorgang kan vinden wordt de cursus in overleg kosteloos verplaatst of vindt 100% restitutie plaats.