Vakopleiding KIOM Masseur (dinsdag)

In deze VakOpleiding leer je een combinatie van technieken uit de klassieke massage, de intuïtieve massage, de zweedse massage, de sportmassage, de polariteitsmassage, de energetische massage, massage met de onderarm en de Holistic Pulsing. Na het behalen van je diploma ben je in staat om op een verantwoorde manier je eigen praktijk te starten. 

Wij besteden tijdens de opleiding veel aandacht aan houding, sfeer en veiligheid.

Deze Vakopleiding KIOM Masseur bestaat uit 15 dinsdagen (van 10.00 tot 17.00 uur) inclusief 3 supervisies.

Deze Vakopleiding kan (deels) aftrekbaar zijn bij de Belastingdienst als studiekosten of scholingsuitgave.
Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst.
Voor het UWV zijn wij in sommige gevallen een partij die een passend scholingstraject/reïntegratietraject kan bieden voor een individuele werkzoekende. Het UWV betaalt in dat geval de gehele Vakopleiding.

De kosten van deze opleiding zijn 1275 euro. 
De opleiding wordt gegeven in Eindhoven.

23 mei en 6 juni 2017: Basiscursus Masseren
​Tijdens dit onderdeel leer je een combinatie van technieken uit de klassieke massage, de intuïtieve massage, de zweedse massage en de sportmassage. Behalve het aanleren van de vele massagegrepen besteden we ook aandacht aan de sfeer, de lichaamshouding en het gebruik van de massage-olie.

20 juni en 4 juli 2017: Vervolgcursus Masseren
​Tijdens dit onderdeel worden aanvullende technieken aangeleerd. 

19 september 2017: Supervisie Massage
Na de eerste 4 dinsdagen is er voor iedereen een supervisie.
In deze supervisie laat je zien dat je technieken van de eerste vier dinsdagen beheerst. 
Technieken waar je moeite mee hebt worden nog eens voorgedaan en je krijgt antwoord op alle vragen die je nog hebt. 

3 en 31 oktober 2017: Holistic Pulsing
Tijdens dit onderdeel richten we ons op de Holistic Pulsing. Dat is een combinatie van rollen, schudden, wiegen, pulsen en stretchen. Het lichaam wordt op een zachte manier in een prettig ritme in beweging gebracht.

14 en 28 november 2017: Massage met de Onderarm
​Tijdens dit onderdeel leer je de technieken om dieper te masseren. De technieken van deze massage voer je uit met je onderarmen en je ellebogen zodat je als masseur minder kracht hoeft te gebruiken.
Je leert de technieken voor de voor- en achterzijde van het lichaam. 

19 december 2017 Supervisie Holistic Pulsing
Na de dinsdagen van de Holistic Pulsing is er voor iedereen een supervisie.
In deze supervisie laat je zien dat je technieken van de Holistic Pulsing beheerst.
Technieken waar je moeite mee hebt worden nog eens voorgedaan en alle vragen die je hebt betreffende deze massage kun je stellen. 

23 januari en 6 februari 2018: Verdiepings- en integratiedagen 1
​Tijdens dit onderdeel gaan we dieper in op vastzittende spieren en spierknopen en op de behandeling daarvan.
Ook gaan we aandacht besteden aan de anatomie van het lichaam, aan de belangrijkste spieren en spiergroepen en diverse massage-wetens-waardigheden.
We leren aanvullende technieken van de massage met olie en de dynamische massage. Ook leren we alles over de karakterstructuren en de toepassing daarvan in de KIOM massage.
Tenslotte gaan we de technieken van het eerste deel van de opleiding combineren tot een KIOM massage voor het hele lichaam.

27 februari en 13 maart 2018: Verdiepings- en integratiedagen 2
​Tijdens dit onderdeel maken we kennis met Ki-massage, waarbij we leren het energetische lichaam in balans te brengen door middel van diverse technieken.
Ook leren we onze grenzen als masseur te ontdekken en te benoemen.
We leren je nog meer aanvullende technieken. We gaan alle technieken van de voorafgaande maandagen combineren tot een KIOM massage waarbij we rekening houden met alle factoren die we inmiddels geleerd hebben.
Tenslotte gaan we het hebben over het opzetten van een eigen massagepraktijk en wat daar allemaal bij komt kijken.

24 april 2018: EindSupervisie en diplomauitreiking KIOM Masseur
Na alle dinsdagen volgt de afsluitende Eindsupervisie KIOM Masseur.
Tijdens deze Eindsupervisie wordt er gelet op houding, sfeer en de integratie van alle geleerde technieken.
De bijzonderheden over deze Eindsupervisie hoor je tijdens de opleiding.

Na het met goed gevolg uitvoeren van deze Eindsupervisie ontvang je het diploma KIOM Masseur.
(om je diploma te behalen dien je alle dinsdagen gevolgd te hebben, in uitzonderingsgevallen kan een les worden ingehaald tijdens onze reguliere weekenden of in een andere groep)

Deze opleiding wordt gegeven door Frank van der Pal en duurt elke dag van 10.00 tot 17.00 uur.

KIOM Frank van der Pal.jpg

Facebook

Kosten?
1275 euro per persoon 

Voor wie?​
Deze opleiding wordt speciaal gegeven voor wie onze Vakopleiding in de weekenden niet kan volgen.
Het wordt een vaste groep met vaste data. Deze Vakopleiding is voor mannen én vrouwen.
Deze vakopleiding wordt gegeven op de volgende dinsdagen.

Wanneer?

zie de data in de tekst hierboven

Inschrijven?

Geef aan welke cursus(sen) je wilt volgen en op welke data. b.v. Basiscursus Masseren 9 en 10 september 2017.

Annuleren en verzetten

Annuleren

Wanneer een cursus of cursusdag door de cursist wordt geannuleerd, worden tot 2 weken vóór aanvang van de cursus 50 euro annuleringskosten berekend. Bij annulering in de laatste 2 weken vóór de cursus of cursusdag is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Verzetten

Door privéomstandigheden of door ziekte kan een cursus of cursusdag in overleg worden verzet. Tot 4 weken voor de cursus of cursusdag is dit kosteloos. Van 4 tot 2 weken voor de cursus of cursusdag worden 25 euro administratiekosten per cursusdag in rekening gebracht. In de laatste 2 weken voor de cursus of cursusdag worden 35 euro administratiekosten per cursusdag in rekening gebracht.

Niet doorgaan van de cursus

Indien door KIOM wordt besloten dat een cursus of cursusdag geen doorgang kan vinden wordt de cursus in overleg kosteloos verplaatst of vindt 100% restitutie plaats.